مودم ها

برقراری ارتباط بین اتصال Lan و اینترنت

ارتباطات بین رایانه ها بخش عمده و مهم در صنعت محاسباتی PCبه شمار می روند به كمك وب جهانی WWW هیچ كاربر رایانه ای در دنیا تنها و جداافتاده نیست با استفاده از یك مودم یا فناوری BroadBand تقریبا می توان همه PCها را به رایانه های دیگر وصل كرد تا بدین وسیله رایانه ها قادر باشند پرونده ها را به اشتراك بگذارند

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

مودم ها

فروشنده فایل

کد کاربری 4421

مودم ها


برقراری ارتباط بین اتصال Lan و اینترنت

ارتباطات بین رایانه ها بخش عمده و مهم در صنعت محاسباتی PCبه شمار می روند. به كمك وب جهانی WWW هیچ كاربر رایانه ای در دنیا تنها و جداافتاده نیست. با استفاده از یك مودم یا فناوری BroadBand تقریبا می توان همه PCها را به رایانه های دیگر وصل كرد تا بدین وسیله رایانه ها قادر باشند پرونده ها را به اشتراك بگذارند. پیام الكترونیكی ارسال و دریافت كنند و به اینترنت دسترسی داشته باشند. در این قسمت فناوری های مختلفی بررسی خواهد شد كه شما می توانید آنها را برای تسفاده از PCخود و دنیای اطراف آن به كار گیرید.

ممكن است با دیدن بحثهای مربوط به پروتكلها و ست آپ(برپایی)‌كردن شبكه شگفت زده شوید ، ولی اتصال با مودم نیز در واقع شكلی دیگر از ایجاد شبكه است. در حقیقت سیستم عامل ویندوز 9x ، ویندوز Me، ویندوز NT و ویندوز 2000 تقریبا با تلفیق این دو سرویس یك سرویس واحد ارائه می دهند.

دلیل تركیب مزبور اینست كه هدف اتصال مودم در طول سالها تغییر كرده است. مدت های طولانی كاربرانPC، از طریقه سیستمهای تخته اعلانات شماره گیری می كردند(خد مات اختصاصی كه دستیابی نهایی به رایا نه های دیگر را فراهم می كردند).خدمات درون خطی نظیرهم سالهای زیادی وجود دا شته اند، ولی به طور سنتی از كلا ینت (مشتری)ها وپروتكل های اختصاصی استفاده می كرده اند كه با پروتكل های شبكه های محلی كاملا تفا وت دا شتند. امروزه، عملا منسوخ شده اند و خدماتی همانند به عنوان پل های ارتبا طی به انترنت دوباره پا گرفته اند.

با وجود رشد انفجاری اینترنت،فناوری های مودم و شبكه با هم تركیب شدند زیرا هر دو می توانند از نرم افزار كلاینت وپروتكل های یكسان استفاده كنند. امروزه معروفترین مجموعه پروتكل های شبكه سازی ،علاوه بر در اینترنت نیز استفا ده می شوند. وقتی یك ارائه دهنده خدمات اینترنتی را شمارگیری می كنید، در واقع با استفاده از یك مودم به جای یك كارت رابط شبكه، به یك شبكه متصل می شوید و هنگام استفاده از بیشترین خدمات نوار گستر مسیر دستیا بی شما به اینترنت عملا با یك كارت رابط شبكه آغاز می شود.

مودم های غیر همزمان (آنالوگ)

چنانچه بخوا هید به اینترنت وصل شوید،یك مودم آنا لوگی می تواند به عنوان (درون شیبه ای )در دنیای محا سبا تی عمل كند.مودم ها در اكثر سیستم های جدید، دستگاهی استا ندارد محسوب می شوند ودر سییتم هایی كه فاقد دستیابی به راه حل های نوار گستر هستند (نظیر مودم كابلی دوطرفه یا خطوط ) به عنوان ارتقا های متداول به كار می روند. حتی با وجود دسترسی به چنین نوارگستر ها یی(نظیر تلفنی ومودم هایی كه دارای بافه یكطرفه هستند ).، هنوز لازم است كه مودم ها در خواست های صفحه ای وپست الكترونكی را ارسال كنند.

واژه مودم (كه از عبارت گرفته شده است )اساسا به دستگاهی اشاره می كند كه داده های دیجیتالی مورد استفاده رایانه ها را به سیگنال های آنا لوگی مناسب مخابراتی در سرا سر یك خط تلفن تبدیل می كند ،همچنین سیگنال های آنا لوگی را در مقصد به داده های دیجیتالی تبدیل می كند. برای شناسایی مودم هایی كه سیگنال های آنا لوگی و دیجیتالی را از سایر دستگاههای دستیا بی تبدیل می كنند، مودم های آنا لوگ اطلاق می شود. یك مودم معمولی یك دستگاه غیر همزمان است ، یعنی داده ها را با یك جریان متنا وب از(بستك )های كوچك ارسال می كند. سیستم دریافت كننده نیز داده ها را به صورت بستك دریافت نموده و سپس آنها را مجددا” به شكل مورد نیاز در رایانه اسمبل(همگذاری)می كند.


تحقیق در مورد مودم

اطلاعات عمومی

داده های رایانه ای به صورت رقمی ( دیجیتال ) ( Digital ) بوده كه با ارقام 0 تا 1 نشان داده می شوند این نوع داده ها در خطوط تلفن قابل انتقال نیستند بنابراین برای انتقال داده های رایانه ای نیاز به یك مبدل میباشد كه داده های رقمی را به امواج قیاسی ( آنالوگ ) ( Analog ) تبدیل كند مبدل داده های رقمی به امواج قیاسی مودم ( Modem ) نام

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65

تحقیق در مورد مودم

فروشنده فایل

کد کاربری 4421

تحقیق در مورد مودم

اطلاعات عمومی:

داده های رایانه ای به صورت رقمی ( دیجیتال ) ( Digital ) بوده كه با ارقام 0 تا 1 نشان داده می شوند. این نوع داده ها در خطوط تلفن قابل انتقال نیستند. بنابراین برای انتقال داده های رایانه ای نیاز به یك مبدل میباشد كه داده های رقمی را به امواج قیاسی ( آنالوگ ) ( Analog ) تبدیل كند. مبدل داده های رقمی به امواج قیاسی مودم ( Modem ) نام دارد كه داده ها را از رایانه دریافت كرده و به امواج صوتی كه شبیه صدای انسان است تبدیل می كند. این امواج صوتی در خط های تلفن ، قابل انتقال بوده و می توان به مودم و رایانه دیگری كه درذ نقطه ای دورتر قرار دارد ارسال كرد.

در رایانه گیرنده ، مودم عمل عكس را انجام داده ،‌و امواج صوتی را كه حاوی اطلاعات هستند را به شكل داده های رقمی تبدیل كرده و به راسیانه انتقال می دهد. بنابراین می توان گفت برای رایانه ، مودم مثل دستگاه تلفن برای انسان است. برای همین هم كلمه مودم از تركیب واژهای زیر ساخته شده است:

1) Modulator

2) Demodulator

یك مودم دارای قسمت های زیر است:

1- منبع تغذیه ،‌كه ولتاژ متناوب برق شهر را به ولتاژ مستقیم ( دی سی ) (‌DC ) مورد نیاز مدارهای مودم تبدیل می كند.

2- تراشه مودم ( Modem chip ) ،‌كه تبدیل دو طرفه ، یسگنال های صوتی رقمی و سیگنال های پیوسته قیاسی را به عهده دارد. بدون این تراشه ،‌مودم نیازمند هزاران ترانزیستور و قطعه الكترونیكی دیگر برای انجام این وظیفه پیچیده است.

3- پردازنده مودم ، كه قلب مودم را تشكیل می دهد و تقریباً كلیه قسمت های مودم را كنترل می كند. عملیات تراكم داده ها و آشكار سازی خطا را مطابق پیمان
( Protocol ) وضع شده از سوی « كمیته بین المللی مشاوره تلفن و تلگراف »
( CCITT [ Consulative Committee for International Telephone and Telegraph] ) اجرا می نماید.

4- بخش رقمی مودم از واسط خط مشترك ( Subscriber line interface ) كه به شبكه تلفن وصل می شود ،‌شروع می شود. مدار محافظ این بخش مودم را در مقابل جرقه های الكتریكی و اضافه بار محافظت می كند.

5- واسط « آراس – 232 سی » ( RS – 232C ) مودم را به ترمینال یا رایانه میزبان صل می كند.

به هر حال می توان طرز كار مودم را به صورت زیر خلاصه كرد:

1- نرم افزار ارتباطی سیگنالی به نام سگینال « آمادگی ترمینال داده » یا « دی تی آر » ( DTR [ Data Terminal Ready ] ) به مودم ارسال می كند و روشن بودن رایانه و در واقع آمادگی رایانه برای انتقال داده ها را اعلام می كند. در همین موقع نیز رایانه سیگنالی به نام سیگنال « آمادگی داده ها » یا « دی اس آر » ( DSR [Data Set Teady ] ) دریافت می كند كه نشان دهنده آمادگی مودم برای دریافت داده ها یا دستورالعمل ها است.

2- نرم افزار ارتباطی از طریق خط انتقال ( Transmit Data [TD] )، فرمانی به مدم ارسال میك ند. با این فرمان مودم رایانه دوم را از دریافت داده ها آگاه می كند. مودم دوم نیز با استفاده از خط دریافت داده ها ( Receive Data [RD] ) ، وصول فرمان را به رایانه اعلام می كند.

3- وقتی ارتباط بین دو مودم برقرار شد. مودم ارسال كننده داده ها ،‌سیگنالی به نام سیگنال آشكار ساز حامل ( Carrier Detect [CD] ) به رایانه ارسال كننده داده ها می فرستند. این سیگنال نرم افزار را از دریافت یك سیگنال حام داده ( Carrier ) توسط مودم آگاه می كند.

4- دو مودم برای چگونگی انتقال داده ها ،‌اطلاعاتی را رد و بدل می كنند كه به آن توافق و تأیید دو مودم از هم ( دست داد یا اعلان موافقت ) ( Handshake ) می گویند. هر مودم دارای یك جفت خط برای « اعلان موافقت » به نام های « آر تی اس » ( RTS [Request To Send] ) و « سی تی اس ( CTS [Clear To Send] ) است. دو مودم باید در موارد زیر با هم توافق داشته باشند:

One- تعداد بیت های سازنده هر بسته داده ؛

Two- تعداد بیت های مشخص كننده ابتدا و انتهای هر بسته داده ؛

Three- استفاده از بیت توازن ( Parity bit ) برای بررسی بروز خطا؛

Four- عمل كردن به انتقال داده ها به صورت دو طرفه هم زمان ( دو سویه )‌ ( Full duplex ) یا دو طرفه غیر همزمان ( یك سویه ) ( Half duplex ).

5- وقتی نرم افزار ارتباطی می خواهد داده ای را ارسال كند با یك سیگنال به نام سیگنال « درخواست ارسال » ( آر تی اس ) آمادگی مودم را جویا می شود. مودم در پاسخ به این سیگنال ،‌سیگنال دیگری به نام سیگنال « مجوز ارسال » ( سی تی اس ) را باز می گرداند ،‌تا آمادگی خود را اعلام نماید.

از طرف دیگر ،‌مودم دیگر داده ها را به صورت یك سری صدا با فركانس های مختلف می شنود و آن ها را به سیگنال های رقمی ( دیجیتالی ) تبدیل كرده ، و در اختیار رایانه گیرنده قرار می دهد.